НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул 3 „Културните институции като образователна среда“

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул 3 „Културните институции като образователна среда“

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул 3 „Културните институции като образователна среда“

Проектът е насочен към изграждане основите на един нов образователен модел. Чрез съвместната работа между културните и образователните институции да се внесе в традиционното образование създаване на по-интересна и привлекателна среда. Посещенията в музеите не само ще допълват заниманията на учениците в класната стая, но и ще изградят интерес към науката и изкуството. Чрез интегрираното действие на различните институции  ще се предоставят възможности за по-добро усвояване на учебния материал, за разширяване на кръгозора, за информирано поведение в социална среда.

Дейностите по проекта дават възможност за използване на атрактивни, интерактивни и иновативни методи на взаимодействие. Осъществяването на образователен процес в извънучилищни условия ще осигури възможности за учене  чрез преживяване. Музейната среда предоставя условия за онагледяване и за „разиграване“ на образователни ситуации в степен, която не е изпълнима в училищна среда.

Основни цели:

 1. Използване на културните институции като образователна среда.
 2. В планираните дейности учениците да приложат изучения материал по история и цивилизации, български език и литература и география и икономика.
 3. Учениците да търсят, подбират, обработват информация от различни източници и да могат да я систематизират, да проявяват критично и аналитично мислене.
 4. Личностно развитие на учениците, развиване на въображението и креативността.

Очаквани резултати:

 1. Насърчаване учениците да посещават културни институции.
 2. Придобиване на практически умения у учениците.
 3. Повишаване на дигиталните компетентности.
 4. Индивидуални изяви на учениците, възможност за лично творчество.

Основна дейност:

Планирани са посещения в:

 • Исторически музей „Искра“;
 • Музей на розата;
 • Етнографски комплекс „Кулата“;
 • Художествена галерия
 • Община Казанлък,

където ще се проведат занятия по следните теми:

 1. Казанлък през вековете
 2. Култура и изкуство в Казанлъшката долина
 3. Казанлък в XXI в.