ДЗИ

Сесия май – юни, 2023/2024 учебна година

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 – 31 май 2024 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021/2022 година)

 

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити  от 06.02.2024 г. до 21.02.2024 г.

Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити – до 16.05.2024 г.

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ – 20.05.2024 г. - 05.06.2024 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 07.06.2024 г.

 

Сесия август – септември, 2023/2024 учебна година

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 – 30 август 2024 г.

 

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити  от 26.06.2024 г. до 11.07.2024 г.

Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити – до 21.08.2024 г.

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ – 26.08.2024 г. - 04.09.2024 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 05.09.2024 г.

 

/Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г./