Прием в ПХГ "Св. св. Кирил и Методий"

Профил „Обществени науки“

 • Форма на обучение – дневна

 • Срок на обучение – пет години

 • Чужд език – английски език (разширено изучаване)

 • Профилиращи предмети

       1) География и икономика

       2) История и цивилизации

 • Начин на балообразуване

           Оценки от национално външно оценяване

                 Български език и литература х 3

                 Математика х 1

           Оценки от свидетелството за основно образование

                Български език и литература

                География и икономика

 

Профил „Природни науки“

 • Форма на обучение – дневна

 • Срок на обучение – пет години

 • Чужд език – английски език (разширено изучаване)

 • Профилиращи предмети

                1) Химия и опазване на околната среда

                2) Физика и астрономия

 • Начин на балообразуване

          Оценки от национално външно оценяване

                Български език и литература х 2

                Математика х 2

          Оценки от свидетелството за основно образование

                Български език и литература

                Физика и астрономия

 

Профил „Хуманитарни науки“

 • Форма на обучение – дневна

 • Срок на обучение – пет години

 • Чужд език – английски език (разширено изучаване)

 • Профилиращи предмети

                1) Български език и литература

                2) История и цивилизации

 • Начин на балообразуване

          Оценки от национално външно оценяване

                Български език и литература х 3

                Математика х 1

          Оценки от свидетелството за основно образование

                Български език и литература

                История и цивилизации

 

График на дейностите

по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

/съгласно заповед № РД 09-1808/ 31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката/

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

5-7 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13-15 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

21-22 юли 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-27 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

1-2 август 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 3 август 2022 г.

 

Работно време на комисията за записване  8:30 - 17:00 ч.