НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул 1 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул 1 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул 1 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“

Закупена техника:

  1. СТЕРЕОСКОПИЧЕН ЛАПТОП ZSPACE INSPIRE
  2. КАМЕРА ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВТОРИ ЕКРАН ZVIEW II
  3. СОФТУЕР ZSPACE LEARNING SUITE- CONCEPTUAL PHYSICAL SCIENCE
  4. СОФТУЕР VIVED CHEMISTRY (LAPTOP) 
  5. ИНТЕРАКТИВЕН ДИСПЛЕЙ GAOKE GK-880T/65S
  6. OPS КОМПЮТЪРЕН МОДУЛ GAOKE I3
  7. СОФТУЕР MOZABOOK CLASSROOM

    С нея се цели модернизацията на учебния кабинет по природни науки. Той е оборудван с модерна интерактивна техника за представяне на теоретичното съдържание чрез интерактивен дисплей в комбинация с образователен софтуер. По този начин сложни природонаучни концепции, термини и процеси могат да се демонстрират чрез различни 3D сцени, симулационни приложения и инструменти.

     Чрез стереоскопичния 3D лаптоп, се представя учебното съдържание във виртуална и добавена реалност (VR/AR). По този начин учениците могат да извършват експерименти в безопасна среда, както и да правят наблюдения и „изследвания“ на обекти, които не е възможно да бъдат реално демонстрирани в клас. Лаптопът работи със софтуерни приложения с различна насоченост. Стереоскопичният лаптоп е мобилен, лесен за употреба във всички кабинети и може да се свързва с интерактивен дисплей или с друг екран.

    Целта е да се подобрят значително визуализацията и начинът на представяне на учебното съдържание, така че то да е по-лесно достъпно и усвоимо. Представянето на учебното съдържание по такъв начин дава възможност на учениците за по-плавен преход към практическите задачи и повишава тяхната мотивация за изучаване на конкретните дисциплини.