Форми на обучение

С решение на Педагогическия съвет, Протокол № 6 от 04.09.2023 г. формите на обучение в ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий" за учебната 2023/2024 година са:

  • дневна
  • индивидуална
  • самостоятелна