Природни науки

Природни науки

Природни науки

 • Брой ученици – 26
 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Чужд език – английски
 • Начин на изучаване на езика – разширено

 

Профилиращи предмети
 • Първи – физика и астрономия
 • Втори – химия и опазване на околната среда
Образуване на бал за кандидатстване:
 • Брой точки от теста по български език и литература х 2
 • Брой точки от теста по математика х 2
 • Точките от оценката по български език и литература в седми клас
 • Точките от оценката по физика и астрономия в седми клас