Природни науки

Природни науки

Природни науки

2024/2025 учебна година

 • Брой ученици – 26
 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Чужд език – английски
 • Начин на изучаване на езика – разширено

 

Профилиращи предмети
 • Първи – биология и здравно образование 
 • Втори – химия и опазване на околната среда
Образуване на бал за кандидатстване:
 • Брой точки от теста по български език и литература х 2
 • Брой точки от теста по математика х 2
 • Точките от оценката по български език и литература в седми клас
 • Точките от оценката по биология и здравно образование  в седми клас