Национална програма „Иновации в действие“

Национална програма „Иновации в действие“

Национална програма „Иновации в действие“

ПХГ "Св. св. Кирил и Методий" е бенефициент по Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“.

В периода от 1 до 4 юни 2021 г. гимназията бе домакин на едно иновативно училище - ЧПГ "Райко Цончев"  от гр. Добрич и едно неиновативно училище - ПХГ "Дамян Дамянов" - гр. Сливен.

Целта на посещението е обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата.