Обществен съвет

Обща информация

Членове на Обществения съвет към ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий"

 

Председател:

Павлина Иванова Делчева – представител на родителите

Членове:

Димитрина Иванова Дончева – представител на родителите

Сийка Ламбова Атанасова-Тсоли – представител на родителите

Теменужка Ангелова Колева – представител на родителите

Красимир Славчев Ортакчиев – представител на родителите

Румяна Георгиева Летифова – представител на родителите

Румяна Николаева Сандалова – представител на Община Казанлък

Резервни членове:

Петър Иванов Стоянов – представител на родителите

 

Мандатът на Обществения съвет е 3 години, считано от януари 2023 г.

 

Мандат 2020 - 2023 година

Председател:

Павлина Иванова Делчева – представител на родителите

Членове:

Сийка Ламбова Атанасова – представител на родителите

Василка Димитрова Еленкова – представител на родителите

Гергана Дончева Томова – представител на родителите

Румяна Николаева Сандалова – представител на Община Казанлък

Резервни членове:

Данаил Трифонов Христов – представител на родителите

Диана Димова Терзиева – представител на родителите

 

 

 

Състав през 2018/2019 учебна година

Председател:

Милка Ванкова – представител на родителите

Членове:

Петър Бояджиев – представител на родителите

Антония Драганова – представител на родителите

Габриела Маджарова – представител на родителите

Румяна Сандалова – представител на Община КазанлъкАрхив