Обществен съвет

Обща информация

Членове на Обществения съвет към ПХГ "Св. св. Кирил и Методий"

Председател:

Павлина Иванова Делчева – представител на родителите

Членове:

Сийка Ламбова Атанасова – представител на родителите

Василка Димитрова Еленкова – представител на родителите

Гергана Дончева Томова – представител на родителите

Румяна Сандалова – представител на Община Казанлък

Резервни членове:

Данаил Трифонов Христов – представител на родителите

Диана Димова Терзиева – представител на родителите

Мандатът на Обществения съвет е 3 години, считано от януари 2020 г.

 

 

Състав през 2018/2019 учебна година

Председател:

Милка Ванкова – представител на родителите

Членове:

Петър Бояджиев – представител на родителите

Антония Драганова – представител на родителите

Габриела Маджарова – представител на родителите

Румяна Сандалова – представител на Община Казанлък