Ръководство

Директор – Румена Петрова

Заместник-директор по учебната дейност – Севдалина Шишкова