Профил на купувача (Архив)

Ремонт на физкултурния салон и част от базата на ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Казанлък

Уважаеми дами и господа, Офертите за участие в обществената поръчка: Ремонт на физкултурния салон и част от базата на ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Казанлък могат да бъдат подавани до 26.07.2019 г. до 12.00 ч. на адрес: ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Казанлък, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1 – канцелария.

Научи повече