Директорите

1883 – 1886 г. Панайот Стойнов - учител и първи директор на Педагогическото училище

Панайот Стойнов е роден през 1854 г. в с. Дилжилери, Елховска околия. Учил е в Стара Загора, незавършил Пловдивската гимназия, през есента на 1874г. бил изпратен във Виена да се приготви за учител на разноски на Австрийския ориенталски музей. След това следвал една година по педагогика и история във Цюрихския университет. През 1881г. се върнал в България и бил назначен като преподавател в Сливенската областна мъжка гимназия. Като било основано областното нормално училище в Казанлък, Стойнов бил преместен за негов управител. Той преподавал общообразователни предмети и педагогика. Като нямало учебници, преподовал по записки, които нощем приготвял. Три години е директор на Казанлъшкото педагогическо училище, след това е учител в Стара Загора, Пловдив и Търново, бил е директор на Кюстендилското педагогическо училище и окръжен училищен инспектор в Стара Загора.

Последните години от живота си прекарва в Казанлък, където умира на 26.ІV.1906г.

1886 – 1888 г.  Христо Цанев
1888 – 1890 г.  Д-р Кръстьо Кръстев – учител по литература
1890 – 1896 г.  Иван Бракалов – учител по педагогика и философия
1896 – 1898 г.  Атанас Кожухаров
1898 – 1900 г.  Христо Яръмов -учител по химия и естествени науки
1900 – 1902 г.  Преслав Доброплодни
1902 – 1905 г.  Костадин Богданов
1905 – 1908 г.  Христо Яръмов
1908 – 1911 г.  Сава Велев
1911 – 1912 г.  Бойчо Колев
1912 – 1915 г.  Сава Маматарков
1915 – 1918 г.  Георги Кертев
1918 – 1920 г.  Владимир Кузманов
1920 – 1921 г.  Коста Карапетров
1921 – 1923 г.  Димитър Въжев
1923 – 1925 г.  Григор Пенчов
1925 – 1930 г.  Димитър Въжев
1930 – 1932 г.  Страшимир Стефанов
1932 – 1933 г.  Леонид Спасов
1933 – 1934 г.  Страшимир Стефанов
1934 – 1936 г.  Петко Бакоев
1936 – 1937 г.  Йонко Илиев
1937 – 1940 г.  Манол Чернев
1940 – 1943 г.  Йонко Илиев
1942 – 1944 г.  Добри Попов
1944 – 1946 г.  Петър Камбуров
1946 – 1947 г.  Стефан Попов
1947 – 1950 г.  Стефан Паров
1950 – 1951 г.  Таня Павлова
1951 – 1970 г.  Иванка Гарушева – учител по математика
1970 – 1980 г.  Боньо Папазов – учител по психология
1980 – 1981 г.  Кина Маргаритова
1981 – 1985 г.  Янка Найденова – учител по физика
1985 – 1992 г.  Пенка Христова
1992 – 1993 г.  Сийка Георгиева – учител по химия
1994 – 1995 г.  Ганка Папазова – учител по български език и литература
1996 – 2016 г.  Слави Радев – учител по математика
2016 – 2018 г.  Иван Тишев – учител по история и цивилизация (временно изпълняващ длъжността)
2018 г. – Румена Петрова – учител по български език и литература