Преподаватели

Преподаватели

Български език и литература

Румена Петрова

Златка Манева

Валентина Койчева

Светла Димова

Мариела Аргирова

Стела Томова

Английски език

Златина Бонева

Христина Чернаева

Наталия Бяндова

Цветана Караславова

Мариета Ислямолу

Теодора Делчева

Славена Матанова

Руски език

Наталия Бяндова

Испански език

Славена Матанова

Немски език

Наталия Бяндова

Математика

Димитър Василев

Биляна Терзиева

Информационни технологии

Севдалина Шишкова

Димитър Василев

Биляна Терзиева

Петя Тодорова

География и икономика

Иван Димов

Светлин Гочев

Николай Марков

История и цивилизации

Ваня Георгиева

Йордан Йорданов

Николай Марков

Философия

Полина Иванова

Биология и здравно образование

Петя Тодорова

Физика и астрономия и информационни технологии

Цветелина Костова / Весела Спасова

Химия и опазване на околната среда

Красимира Карагинева

Петя Тодорова

Физическо възпитание и спорт

Татяна Рахманлиева

Димитър Димитров - заместник на Веселина Аршинкова

Музика

Стефка Колева

Изобразително изкуство

Калина Йорданова