Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

07.04.2019

Информация за проекта

Електронна платформа на проекта

Групи за учебната 2020/2021 година

1. Допълнителни обучения 1 - 10 клас

    Бъди грамотен – ръководител Светла Димова

    География и икономика – ръководител Светлин Гочев

    Физика и астрономия – ръководител Цветелина Костова

2. Допълнителни обучения във втори гимназиален етап

    Английски език – ръководител Христина Чернаева

    Български език и литература - 11А – ръководител Златка Манева

    Български език и литература - 11Б – ръководител Златка Манева

    България - дела и документи – ръководител Ваня Георгиева

    Природните богатства на България – ръководител Иван Димов

    Философията като критическо мислене – ръководител Полина Иванова

    Четящи и грамотни - 12 Б – ръководител Валентина Койчева

    Четящи и грамотни - 12 В – ръководител Валентина Койчева

 

Групи за учебната 2019/2020 година

1. Допълнително обучение за преодоляване на обучителни затруднения (по чл. 25)

    Математика IX клас - ръководител Цветелина Костова

2. Допълнителни обучения във втори гимназиален етап (по чл. 37)

    Български език и литература - ръководител Златка Манева

    Английски език - ръководител Цветана Караславова

    История и цивилизация - ръководител Ваня Георгиева

    География и икономика - ръководител Иван Димов

    Философия - ръководител Полина Иванова

    Биология и здравно образование - ръководител Жанета Донева