Класове и класни ръководители - 2022/2023 учебна година

Класове и класни ръководители - 2022/2023 учебна година

Класове и класни ръководители - 2022/2023 учебна година

Първи гимназиален етап

 • VIII А – профил Обществени науки (с разширено изучаване на английски език)
  • профилиращи предмети: 1. География и икономика; 2. История и цивилизации
  • кл. ръководител: Златка Манева
 • VIII Б – профил Природни науки (с разширено изучаване на английски език)
  • профилиращи предмети – 1. Химия и опазване на околната среда; 2. Физика и астрономия
  • кл. ръководител: Йордан Йорданов
 • VIII В – профил Хуманитарни науки (с разширено изучаване на английски език)
  • профилиращи предмети: 1. Български език и литература; 2. История и цивилизации
  • кл. ръководител: Татяна Рахманлиева

 

 • IХ А – профил Обществени науки (с разширено изучаване на английски език)
  • профилиращи предмети: 1. География и икономика; 2. История и цивилизации
  • кл. ръководител: Николай Марков
 • IХ Б – профил Природни науки (с разширено изучаване на английски език)
  • профилиращи предмети: 1. Химия и опазване на околната среда; 2. Физика и астрономия
  • кл. ръководител: Красимира Карагинева
 • IХ В – профил Хуманитарни науки (с разширено изучаване на английски език)
  • профилиращи предмети: 1. Български език и литература; 2. История и цивилизации
  • кл. ръководител: Цветана Караславова

 

 • Х А – профил Обществени науки (с разширено изучаване на английски език)
  • профилиращи предмети: 1. География и икономика; 2. История и цивилизации
  • кл. ръководител: Цветелина Костова (от 03.01.2023 г. - Петя Тодорова)
 • X Б – профил Природни науки (с разширено изучаване на английски език)
  • профилиращи предмети: 1. Химия и опазване на околната среда; 2. Физика и астрономия
  • кл. ръководител: Мариета Ислямолу
 • Х В – профил Хуманитарни науки (с разширено изучаване на английски език)
  • профилиращи предмети: 1. Български език и литература; 2. История и цивилизации
  • кл. ръководител: Теодора Делчева

 

Втори гимназиален етап

 • XI А – профил Обществени науки (с разширено изучаване на английски език)
  • профилиращи предмети: 1. География и икономика; 2. История и цивилизации; 3. Български език и литература; 4. Английски език
  • кл. ръководител: Светла Димова
 • XI Б – профил Природни науки (с разширено изучаване на английски език)
  • профилиращи предмети: 1. Физика и астрономия; 2. Химия и опазване на околната среда; 3. Български език и литература; 4. География и икономика
  • кл. ръководител: Светлин Гочев
 • XI В – профил Хуманитарни науки (с разширено изучаване на английски език)
  • профилиращи предмети: 1. Български език и литература; 2. История и цивилизации; 3. Английски език; 4. Философия
  • кл. ръководител: Наталия Бяндова

 

 • XII А – профил Обществени науки (с интензивно изучаване на английски език)
  • профилиращи предмети: 1. География и икономика; 2. История и цивилизации; 3. Български език и литература; 4. Философия
  • кл. ръководител: Полина Иванова
 • XII Б – профил Хуманитарни науки (с разширено изучаване на английски език)
  • профилиращи предмети: 1. Български език и литература; 2. История и цивилизации; 3. География и икономика; 4. Английски език
  • кл. ръководител: Златина Бонева