Учителите

В Казанлъшкото Педагогическо училище са работили редица известни учители:

Български език
проф. д-р. К. Кръстев – редактор на сп.”Мисъл”
Климент Карагюлев
Серафим Барутчийски
Стефан Минчев
Иван Кравков

Педагогика
Иван Бракалов
Петър Минев
д-р Николчов
д-р Пенчев
д-р Гаврийски

Пеене
Емануил Манолов – композитор
Ангел Букурешлиев
Карл Йермарш

Математика
проф. Кирил Попов
Петко Шаханов

Рисуване
Ото Хорейши
Петър Клисуров

Гимнастика и френски език
Жак Фардел

Учители са били още:

д-р Христо Стамболски
Сава Доброплодний
Антон Страшимиров
Христо Яръмов
проф. д-р Пенчо Райков
Борис Митов
Йордан Крапчев
Димитър Андреев
проф. Генчо Пирьов
Манол Чернев
Катя Делева
акад. Тодор Павлов
Димитър Чорбаджийски-Чудомир
София Аврамова
Надежда Чонова
Мария Бозвелиева и др.

Те са оставили трайни следи не само в културата на града, но са създали и традиции в просветното дело в страната.
Казанлъшкото Педагогическо училище е обучило около 5200 учители, които са съставлявали 1/3 от цялото основно учителство тогава в страната.