Хуманитарни науки

Хуманитарни науки

Хуманитарни науки

2024/2025 учебна година

 • Брой ученици – 52 (2 паралелки)
 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Чужд език – английски
 • Начин на изучаване на езика – разширено

 

Профилиращи предмети
 • Първи – български език и литература
 • Втори – история и цивилизации
Образуване на бал за кандидатстване:
 • Брой точки от теста по български език и литература х 3
 • Брой точки от теста по математика х 1
 • Точките от оценката по български език и литература в седми клас
 • Точките от оценката по история и цивилизации в седми клас