Обществени науки

Обществени науки

Обществени науки

 • Брой ученици – 26
 • Срок на обучение – 5 години
 • Форма на обучение – дневна
 • Чужд език – английски
 • Начин на изучаване на езика – разширено
 
Профилиращи предмети
 • Първи – география и икономика
 • Втори – история и цивилизации
Образуване на бал за кандидатстване:
 • Брой точки от теста по български език и литература х 3
 • Брой точки от теста по математика х 1
 • Точките от оценката по български език и литература в седми клас
 • Точките от оценката по география и икономика в седми клас