Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

06.01.2020 г.

Дейност 6. Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

Информация за проекта

Електронната платформа на проекта

 

Kлубове по интереси през учебната 2019/2020 година

Интерактивна математика

Ръководител – Богданка Желязкова/Цветелина Михова-Ненчева

Ученици в клуба – от VIIIБ и VIIIВ / IХБ и IХВ клас

 

Можещи с дигитални умения      

Ръководител – Севдалина Шишкова/Цветелина Попова

Ученици в клуба – от XА и XБ / XIА и XIБ клас

 

Дейностите на двата клуба са преустановени на 13.03.2020 г. и възобновени на 15.09.2020 г.

Приключват работата си през месец декември 2020 г. в електронна среда.