Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Електронна платформа на програмата

2020/2021 учебна година

Математика 1
Тематична област: Приложна математика
Клас: X
Брой ученици: 10
Ръководител: Димитър Василев

Математика 2
Тематична област: Приложна математика
Клас: X
Брой ученици: 10
Ръководител: Димитър Василев

Физиката около нас
Тематична област: Природни науки
Клас: VIII
Брой ученици: 10
Ръководител: Цветелина Костова

Приятели на армията
Тематична област: Запознаване с институции и взаимодействие
Клас: VIII - X
Брой ученици: 10
Ръководител: Николай Марков

Волейбол
Тематична област: Спорт
Клас: VIII - X 
Брой ученици: 15
Ръководител: Тошко Узунов

Лека атлетика
Тематична област: Спорт
Клас: VIII - X
Брой ученици: 10
Ръководител: Татяна Рахманлиева

2019/2020 учебна година

Дигитални медии
Тематична област: Дигитална креативност
Клас: X
Брой ученици: 6
Ръководител: Цветелина Михова-Ненчева

Биологията-пътят към природата
Тематична област: Природни науки
Клас: XI
Брой ученици: 10
Ръководител: Жанета Донева     

Чрез изкуството към английския език
Тематична област: Изкуства и култура
Клас: VIII
Брой ученици: 8
Ръководител: Наталия Бяндава

Компетентни и грамотни
Тематична област: Изкуства и култура
Клас: X
Брой ученици: 8
Ръководител: Валентина Койчева

Атлетика
Тематична област: Спорт
Клас: VIII - IX
Брой ученици: 8
Ръководител: Татяна Рахманлиева

Волейбол
Тематична област: Спорт
Клас: VIII - X 
Брой ученици: 6
Ръководител: Тошко Узунов

Химията - настояще и бъдеще
Тематична област: Природни науки
Клас: VIII - XI
Брой ученици: 10
Ръководител: Мая Сталева

Физиката около нас
Тематична област: Природни науки
Клас: IX
Брой ученици: 10
Ръководител: Цветелина Костова


2018/2019 учебна година

Физиката около нас
Тематична област: Природни науки
Клас:  IX-XI
Брой ученици: 9
Ръководител: Цветелина Петрова

Химията - реалност и мечта
Тематична област: Природни науки
Клас:  IX-X
Брой ученици: 10
Ръководител: Мая Сталева

Играя и уча математика
Тематична област: Математика
Клас:  IX
Брой ученици: 8
Ръководител: Донка Мавродиева

Английски език в разкази и рими
Тематична област: Изкуства и култура
Клас:  VIII
Брой ученици: 9
Ръководител: Златина Бонева

Чрез изкуство към английски език
Тематична област: Изкуства и култура
Клас:  IX-X
Брой ученици: 10
Ръководител: Наталия Бяндова

Театрално студио
Тематична област: Изкуства и култура
Клас:  IX-XI
Брой ученици: 8
Ръководител: Златка Манева

Власт, управление и обществено развитие
Тематична област: Гражданско образование
Клас:  XI
Брой ученици: 14
Ръководител: Иван Димов

България, дела и документи
Тематична област: Гражданско образование
Клас:  IX-XI
Брой ученици: 11
Ръководител: Ваня Георгиева

Приятели на армията
Тематична област: Гражданско образование
Клас:  IX-XI
Брой ученици: 8
Ръководител: Николай Марков

Краеведски клуб
Тематична област: Гражданско образование
Клас:  VIII-XI
Брой ученици: 5
Ръководител: Златина Чорева

Посланици на здравето
Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот
Клас:  XI
Брой ученици: 6
Ръководител: Жанета Донева

Дигитални медии 
Тематична област: Дигитална креативност
Клас:  X-XI    
Брой ученици: 8
Ръководител: Севдалина Шишкова