Утвърден държавен план-прием в осми клас за учебната 2024/2025 година

Утвърден държавен план-прием в осми клас за учебната 2024/2025 година

Утвърден държавен план-прием в осми клас за учебната 2024/2025 година

 

  • Профил Обществени науки

         1 паралелка

         Профилиращи предмети

         Първи – география и икономика

         Втори – история и цивилизации

 

 

  • Профил Природни науки

         1 паралелка

         Профилиращи предмети

         Първи – биология и здравно образование

         Втори – химия и опазване на околната среда

 

  • Профил Хуманитарни науки

         2 паралелки

         Профилиращи предмети

         Първи – български език и литература

         Втори – история и цивилизации