Свободни места в VIII клас

Свободни места в VIII клас

Свободни места в VIII клас

ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Казанлък обявява свободни места в VIII клас:

  • профил „Обществени науки“ с разширено изучаване на английски език – 1
  • профил „Природни науки“ с разширено изучаване на английски език – 1

Заваления за кандидатстване се приемат от 16 до 20 февруари 2024 г. в канцеларията на ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Казанлък, ул. „Кирил и Методий“ № 1. Работно време от 8:00 до 17:00 ч.

Необходими документи:

  1. Заявление до директора (по образец от училището).
  2. Ксерокопие на свидетелство за завършено основно образование.
  3. Справка за срочните оценки за I срок на учебната 2023/2024 година.

Обявяване на класирането – на 21.02.2024 г.

Записване на класираният кандидат – до 23.02.2024 г.