Ново мобилно приложение за подаване на анонимни сигнали за разпространение на наркотични вещества - DrugSTOP.bg

Ново мобилно приложение за подаване на анонимни сигнали за разпространение на наркотични вещества -  DrugSTOP.bg

Ново мобилно приложение за подаване на анонимни сигнали за разпространение на наркотични вещества - DrugSTOP.bg

ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

Горещ телефон на Община Казанлък 070040056

Свидетел сте на домашно насилие? обадете се на 112 или 0800 11 977

Виждате дете в опасност?  обадете се на 112, 0800 11 977 или 116 111

Национална линия за пострадали от насилие 0800 1 8676 (или 0298176)

Забелязали сте животно в беда? подайте сигнал на 02 953 17 84 (Фондация “Четири лапи“)

 

Платформа за подаване на анонимни сигнали - https://drugstop.bg