Родителска среща

Родителска среща

Родителска среща

05.10.2023

На 10.10.2023 г. ще се проведат родителски срещи за всички паралелки.

Начален час - 17:30 ч.

Място - класната стая на паралелката.