Почина най-дългогодишният директор на ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий"

Почина най-дългогодишният директор на ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий"

Почина най-дългогодишният директор на ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий"

В продължение на 20 години (от 1996 до 2016 г.) г-н Слави Радев е директор на ХГ “Св. Св. Кирил и Методий“. Под неговото ръководство училището постига значителни резултати в учебната и извънкласна дейности: 2-ма лауреати от олимпиада по философия /1998 г. и 2010 г./; по география и икономика /2009 г./; по история и цивилизация /2013 г./; по испански език /1-во м. 2000 г./ и специален приз за отлично представяне в националния кръг на две ученички през 2008 г.; 1-во м. във възрастова група до Х-ти клас по английски език – 2005 г.; 1-во м. в националното състезание по география и икономика – 2015 г. и предстоящо участие в националния кръг на олимпиадата по география и икономика. Много добро представяне на ученици от гимназията има и в националните кръгове на олимпиадата по философия /1999, 2000, 2002, 2003, 2007, 2014 г./ и по български език и литература /1999, 2013 и 2014 г./

            Г-н Радев положи много усилия за разкриването и утвърждаването на паралелката с интензивно обучение по испански език. Възпитаниците на тези паралелки, не само отлично се представят в олимпиади, но и през 2012 г. взеха първо място на Националния преглед на театрите на испански език.

            Винаги е стимулирал и подкрепял и развитието на спорта в училище, за което свидетелстват редица значими спортни постижения на училищните отбори на национални ученически спортни игри: 1997 г. – републикански шампион по лека атлетика; 1998 г. – 2-ро място лека атлетика; 2006 г. – три отбора класирани на финали – 3-то място лека атлетика и златен медал – индивидуално – тенис на маса; 2010 г. – 2-ро място волейбол девойки и момчета. През 2010 г. отборът на гимназията по волейбол – девойки защитава името на България на световното първенство в Китай.

            Насърчава и подпомага извънкласните дейности: развитието и изявите на мажоретния състав, театрални състави, вокална група, както и разработването и реализирането на училищни проекти: между ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Казанлък и Гимназия „Албер Камю“ гр. Сент Ерблен – Франция в периода 1997 – 2010 г. по линия на побратимените градове; заедно с училища от Италия, Турция, Румъния и Полша по секторна програма „Коменски“ на тема „Проследяване на митовете – между магията и реалността в традициите и културата на Европа“ и по национални програми на МОН.

            Добрите организационни умения и инициативност на г-н Радев бяха повод за гласуване на доверие за подготовката и провеждането на три национални кръга на олимпиади по: философия – 2006 г., български език и литература – 2008 г. и история и цивилизация – 2014 г. Доказателство за добрата организация на всички съпътстващи олимпиадите дейности бяха благодарностите на експерти, членове на национални комисии, преподаватели и участници.

            Със своя демократичен стил на управление г-н Радев създава спокойна атмосфера за работа на колектива, взаимодейства успешно с родители и синдикати, предоставя възможности за обсъждане на важните за гимназията решения, показвайки умения за екипна работа. Насърчава  преподавателите за повишаване на квалификацията им.

            Г-н Радев като директор се отличава със справедливия си и уважаващ другия стил на работа, с което печели любовта и уважението на ученици, родители и учители.

(Част от мотивите за предложението на г-н Радев за награждаване с грамота "Неофит Рилски" през 2015 г.)