ОРЕС

ОРЕС

ОРЕС

Съгласно Заповед № РД09-2195/04.02.2022 г. на Министъра на образованието и науката в периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. включително за учениците от V до XII клас в училищата на територията на област Стара Загора да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.