График за консултации - самостоятелна форма на обучение, редовна сесия – февруари 2022 г.