Иновативно училище

Иновативно училище

Иновативно училище

От учебната 2019/2020 година Гимназията работи по иновативна програма в обучението по биология и здравно образование. Първата паралелка започваща това обучение е IXА клас с преподавател г-жа Жанета Донева.

Преподаването по метода на проектно базирано обучение превръща урока в приказка със собствен сюжет, интересна история за проблем, който може да бъде решен или дейност, която може да бъде развита. Ученето се случва по пътя към представяне на решението. Предвижда се прилагане на нови методи на преподаване и оценяване, които развиват критичното мислене у учениците. Планирано е обучението да бъде в нов оборудван кабинет по природни науки. За създаването и оборудването на този кабинет училището спечели проект по Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”. „Новият оборудван кабинет ще ни даде възможност да работим за своята мисия – да достигнем до всички деца, помага ни да не забравим, че нашата основна работа е да подготвим учениците за истинския живот. Учениците не са еднакви, те не учат по еднакъв начин и не можем да ги оценяваме по еднакъв стандартен начин, затова трябва да работим иновативно”, е мотивът на учителите в гимназията, които са ангажирани с проекта, който дава статут на иновативно училище на „Св.св. Кирил и Методий”. Продължителността на проекта е 3 години.