Класове и класни ръководители - 2020/2021 учебна година

Класове и класни ръководители - 2020/2021 учебна година

 • VIII А – профил Обществени науки (с разширено изучаване на английски език) – кл. ръководител Нона Тошкова
 • VIII Б – профил Природни науки (с разширено изучаване на английски език) – кл. ръководител Мариета Ислямолу
 • VIII В – профил Хуманитарни науки (с разширено изучаване на английски език) – кл. ръководител Теодора Делчева

 

 • IХ А – профил Обществени науки (с разширено изучаване на английски език) – кл. ръководител Светла Димова
 • IX Б  профил Природни науки (с разширено изучаване на английски език) – кл. ръководител Светлин Гочев
 • IХ В – профил Хуманитарни науки (с разширено изучаване на английски език) – кл. ръководител Наталия Бяндова

 

 • X А – профил Обществени науки (с интензивно изучаване на английски език) – кл. ръководител Полина Иванова
 • X Б – профил Хуманитарни науки (с разширено изучаване на английски език) – кл. ръководител Златина Бонева

 

 • XI А – профил Обществени науки (с интензивно изучаване на английски език) – кл. ръководител Иван Димов
 • XI Б – профил Хуманитарни науки (с разширено изучаване на английски език) – кл. ръководител Ваня Георгиева

 

 • XII А – профил Хуманитарен (БЕЛ, АЕ, история и цивилизация, география и икономика) – кл. ръководител Цветелина Костова
 • XII Б – профил Хуманитарен (БЕЛ, АЕ, география и икономика, история и цивилизация) – кл. ръководител Валентина Койчева
 • XII В – профил Хуманитарен (БЕЛ, география и икономика, история и цивилизация, философия) – кл. ръководител Татяна Рахманлиева