НВО Х клас

НВО Х клас

Дати за провеждане и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в Х клас през учебната 2021/2022 година

съгл. Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. на Министър на образованието и науката

  1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:
  • Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа
  • Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото  
  • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.
  1. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в Х клас през учебната 2021/2022 година

Дейност

Срок

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и за оценяване на дигиталните компетентности

02 – 18.02.2022 г.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

до 10.06.2022 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО

17 – 26.06.2022 г.

Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.2022 г.Архив