ДЗИ

ДЗИ

Сесия май – юни, 2022/2023 учебна година

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 – 31 май 2023 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021/2022 година)

 

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити от 06.02.2023 г. до 21.02.2023 г.

Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2023 г.

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ – 22.05.2023 г. - 07.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 09.06.2023 г.

 

Сесия август – септември, 2022/2023 учебна година

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 25 август 2023 г., начало 08,30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 1 септември 2023 г.

 

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити от 26.06.2023 г. до 07.07.2023 г.

Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити – до 23.08.2023 г.

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ – 26.08.2023 г. - 07.09.2023 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 08.09.2023 г.

 

/Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022 г./


Архив