ДЗИ

ДЗИ

Сесия май – юни, 2021/2022 учебна година

  • Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2022 г., начало 08,30 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2022 г. – 3 юни 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити от 03.02.2022 г. до 18.02.2022 г.

Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити – до 17.05.2022 г.

/Заповед № РД09-1807/ 31.08.2021 г./Архив