ДЗИ

ДЗИ

Сесия август – септември, 2020/2021 учебна година

  • Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. – 2 септември 2021 г.

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити от 01.07.2021 г. до 16.07.2021 г.

Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити 23.08.2021 г.

/Заповед № РД09-2119/ 28.08.2020 г./Архив