Ремонт на физкултурния салон и част от базата на ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Казанлък