Добре дошли в сайта на ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Казанлък!

Добре дошли в сайта на ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Казанлък!

    На 7 ноември 1883 г. в сърцето на България разтваря врати едно светилище на духа, гордостта на поколения казанлъчани – Казанлъшкото педагогическо училище. През годините то става част от новите духовни хоризонти на българския национален живот. Стотици негови учители и ученици записват имената си в културната история на България. Днес Профилирана хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” наследява неговите свещени традиции. Високият професионализъм и отговорност на педагогическия колектив, успехите на регионални и национални ученически олимпиади и изключително високия процент на реализирали се випускници на гимназията в български и чуждестранни учебни заведения са основание към бъдещето да се гледа със самочувствие.

Тук младостта среща разума!

Новини

ОРЕС от 24 до 27 януари 2023 г.

Във връзка с повишената заболяемост от остри респираторни заболявания и грип на територията на област Стара Загора е обявена грипна епидемия за периода от 17.01.2023 г. до 31.01.2023 г., като присъствения учебен процес е преустановен до 27.01.2023 г.

Научи повече

Избор на Обществен съвет

Поради обявената грипна епидемия в област Стара Загора за периода от 17 до 23 януари 2023 г., датата на събранието за избиране на членове на Обществен съвет към ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Казанлък се променя от 20.01.2023 г. на 24.01.2023 г.

Научи повече

Неучебни дни

Със Заповед № РД09-57/17.01.2023 г. на министъра на образованието и науката дните от 18.01.2023 г. до 23.01.2023 г. включително са определени за неучебни за учениците в училищата на територията на област Стара Загора.

Научи повече

Проекти

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Научи повече