• ПХГ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  гр. Казанлък
  ПХГ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
 • Паметникът
  ПХГ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" гр. Казанлък
  Паметникът
  Първият паметник на създателите на славянската писменост в България
 • Иновативно училище
  ПХГ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" гр. Казанлък
  Иновативно училище
  Биология и здравно образование
 • Прием 2022/2023
  Прием 2022/2023
 • Проект "Подкрепа за успех"
  Проект "Подкрепа за успех"
  Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
Добре дошли в сайта на ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Казанлък!

Добре дошли в сайта на ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Казанлък!

    На 7 ноември 1883 г. в сърцето на България разтваря врати едно светилище на духа, гордостта на поколения казанлъчани – Казанлъшкото педагогическо училище. През годините то става част от новите духовни хоризонти на българския национален живот. Стотици негови учители и ученици записват имената си в културната история на България. Днес Профилирана хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” наследява неговите свещени традиции. Високият професионализъм и отговорност на педагогическия колектив, успехите на регионални и национални ученически олимпиади и изключително високия процент на реализирали се випускници на гимназията в български и чуждестранни учебни заведения са основание към бъдещето да се гледа със самочувствие.

Тук младостта среща разума!

Новини

Прием на ученици в осми клас за учебната 2022/2023 година

ОРЕС

График за изпити СФО - редовна сесия, февруари 2022 г.

Проекти

Национална програма „Иновации в действие“
Образование за утрешния ден
Подкрепа за успех